تحصیل در مجارستان – تحصیل در اوکراین

موسسه اعزام دانشجو سیر دانش صدف

اعزام دانشجو به کشور های مجارستان و اوکراین دارای مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

تحصیل در مجارستان

مجارستان

نماینده رسمی دانشگاههای مجارستان برای تحصیل در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، مهندسی ، علوم انسانی و هنر به زبان انگلیسی

تحصیل در اوکراین

اوکراین

نماینده رسمی دانشگاههای اوکراین برای تحصیل در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، مهندسی ، علوم انسانی و هنر به زبان انگلیسی

سیر دانش صدف

مجوز وزارت علوم

موسسه سیر دانش صدف دارای مجوز رسمی از وزارت علوم جهت اعزام دانشجو به مجارستان و اوکراین در تمامی مقاطع تحصیلی با مدریت آقای دکتر جمشید ترکان میباشد.

سیر دانش صدف

خدمات بی نظیر موسسه اعزام دانشجو سیر دانش صدف برای متقاضیان تحصیل در مجارستان و اوکراین

خدمات سیر دانش صدف

موسسه سیر دانش صدف با مشاورین مجرب

مشاوره و خدمات ویزا

مشاوره رایگان توسط مشاورین مجرب موسسه و اقدام جهت اخذ ویزا بعد از اپلای پذیرش

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر مجارستان

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای انگلیسی زبان معتبر مجارستان در رشته های گروه پزشکی و مهندسی در تمامی مقاطع

اخذ پذیرش تحصیلی از کالج معتبر مجارستان

اخذ پذیرش تحصیلی از کالج های انگلیسی زبان معتبر مجارستان برای دوره های پریمدیکال و پیشدانشگاهی مهندسی و زبان انگلیسی

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر اوکراین

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاههای انگلیسی زبان معتبر اوکراین در رشته های گروه پزشکی و مهندسی در تمامی مقاطع

اخذ پذیرش تحصیلی از کالج های معتبر اوکراین

اخذ پذیرش تحصیلی از کالج های انگلیسی زبان معتبر اوکراین برای دوره های پاتفک پزشکی، پاتفک مهندسی و پاتفک انسانی

آخرین اخبار تحصیلی موسسه سیر دانش صدف

آخرین اخبار شرایط پذیرش و تحصیل در کشور مجارستان و اوکراین

درباره موسسه سیر دانش صدف

موسسه سیر دانش صدف دارای مجوز رسمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با ۱۷ سال سابقه درخشان و پرونده های موفق  در امر اعزام دانشجو به کشور های مجارستان و اوکراین در تمام رشته های مهندسی ، گروه علوم پزشکی ، گروه علوم انسانی و هنر مفتخر است که در این مسیر ، همگام با شما عزیزان باشد تا پله های ترقی و موفقیت را طی نمایید.

موسسه سیر دانش صدف

تیم تخصصی سیر دانش صدف معنای واقعی پشتیبانی را به شما نشان دهد.

فهرست